doelstellingen Stichting Ain Amar

De doelstellingen van de Stichting Ain Amar zijn Ontwikkelingssamenwerking, Sociaal en cultureel . Het is opgericht om bijdragen te doen aan de ontwikkeling en solidariteit in de regio van  Ain Amar.

Door middel van ontwikkelingsprojecten zal er ingespeeld worden op de aantrekkingskracht van het Marokkaanse Nationaal Initiatief voor het sociaal ontwikkeling (التنمية البشرية).

Hiervoor zijn er een aantal doelstelling opgesteld;

 • Bevorden de samenwerking, solidariteit en hulp tussen de all betrokken leden en Ain Amar bewoners.
 • Onderzoek hoe de regio to voorzien van drinkwater en boorputten om grondwater te exploiteren
 • Onderzoek hoe de ruige wegen te herstellen en draag bij aan de nieuw wegen.
 • Het organiseren van schooldagen, sport-dagen en culturel dagen voor de bewoners.
 • Het organiseren van onderwijs en sport-dagen
 • Het Organiseren van de jaarleijks Ain Amar festiviteit
 • Het opzetten van culturele en sportclubs in de regio
 • Het  initiatieven aanmoedigen en de banden van samenwerking tussen de bevolking die in europa wonen en hun familie die nog in Ain Amar wonen, op alle gebieden verbinden door een cultuur van collectief en vrijwilligerswerk te verspreiden die bijdraagt ​​aan de samenstelling van burgers en de economische en sociale ontwikkeling ondersteunt.
 • Helpen de bewonders van Ain Amar om hun omstandigheden to verbeteren op verschillende gebieden door de uitvoering van programma’s die solidariteitbevordert
 • Gezondheidszorg voorlichting aan de gemeenschap door bewustmakings- en medische campagnes te organiseren met aandacht voor het belang van hygiëne en gezondheid
 • Educatieve activiteiten uitvoeren die kinderen helpen al hun mentale en fysieke vermogens te ontwikkelen
 • Hulp verlenen aan en rehabiliteren van behoeftige sociale groepen, zorgen voor mensen met speciale behoeften en hun integratie in de samenleving vergemakkelijken
 • Het verstrekken van diensten voor gehandicapten en  vooral degenen met chronische ziekten hebben zoals verstrekken van roelstoen, medisch wandelstoken….
 • Samenwerking met individuen, instellingen en stichtinegen in Marokko als in het buitenlandse om een ​​alomvattende ontwikkeling van de regio te bereiken
 • Bevordering van de situatie van vrouwen, kinderen en personen met een handicap
 • De verspreiding van onderwijs bevorderen en het onderwijs in het landelijk gebied in de regio verbeteren.
 • Bewustmaking van gezondheid en preventieve educatie bevorderen en bijdragen tot de uitbreiding van het netwerk van behandelcentra en het onderhoud van de gezondheid van moeders en kinderen
 • Ontwikkel zinvolle actieplannen om bij te dragen aan alfabetisering, in d region
 • Aandacht besteden aan de opvoeding van kinderen en werken aan het terugdringen van schoolverspilling door een groep jongeren te re-integreren in niet-formeel onderwijs
 • Betrokken zijn bij trainingsinspanningen en samenwerken met alle activiteiten om jongeren te motiveren en hen in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het Nationaal Initiatief voor Menselijke Ontwikkeling door de uitvoering van microprojecten volgens de nationale en regional oriëntatie
 • Realisatie van ontwikkelingsprojecten in samenwerking met economische en sociale actoren en nationale en internationale instanties
 • Het bereiken van samenwerking tussen de Stichting en andere overheids- en privé-sociale instanties die zich bezighouden met ontwikkeling en maatschappelijk welzijn
 • Wissel bezoeken en missies uit met nationale en internationale verenigingen en instanties en neem deel aan workshops in en buiten Marokko
 • Partnerschap en contracteren met sectoren, ministeries en internationale organisaties om ontwikkelingsprogramma’s te implementeren
 • Verbanden leggen tussen vriendschapsbanden en nationale en internationale samenwerking met verschillende instanties en verenigingen
 • Samenwerking en uitwisseling van ervaringen koppelen aan verschillende nationale en internationale verenigingen, instellingen en organen binnen en buiten het land die dezelfde doelstellingen nastreven: sociale ontwikkeling, cultuur, sport, kunst, milieu en landbouw
 • Zorg voor ontwikkelingsinitiatieven in het algemeen en openstelling voor internationale ervaringen op het gebied van ontwikkeling
 • Het creëren van duurzame ontwikkeling door middel van vrijwilligerswerk om al het edele werk te doen dat de regio zal ontwikkelen en haar interesse in de economische, culturele, sociale en ecologische gebieden zal behouden
 • Helpen om inspannening to consolideren die can leiden tot de oprichting van gezamenlijke projecten van algemeen nut. Werk aan het opzetten van infrastructuur en het voorzien in de noodzakelijke behoeften van de bevolking, en het verbeteren van hun levensstandaard
 • Werk voor het opzetten, bouwen en toerusten van sociale en opleidingsinstellingen
 • Werk aan het helpen van mensen met speciale behoeften